Linda Porter      HM Pearson Teacher

This is her third year with the Head Start Program.

  Ashleigh Kilgore    HM Pearson Teacher Assistant

This is her second year with the Head Start Program.

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
    Patricia Green      HM Teacher Assistant

This is her fourteenth year with the Head Start Program.

  Latoya Porter      Central Teacher Assistant

This is her first year with the Head Start Program.

Angela Jackson    C1Teacher

This is her tenth year with the Head Start Program.

Sapphire Cherry    C1Teacher Assistant

This is her second year with the Head Start Program.

  Delaney Kovac     C2 Teacher

This is her second year with the Head Start Program.

    Mariah Jackson     C2 Teacher Assistant

This is her third year with the Head Start Program.

   Arabia Christian      C3 Teacher Assistant

This is her first year with the Head Start program.

   Sharlisa Durham  C4 Teacher

This is her fourth year with the Head Start Program.

    Kaitlyn Loveless  C5 Teacher

This is her third year with the Head Start Program.

    Melissa Bland   LA1 Teacher

This is her thirteenth year with the Head Start Program.

    Brittany King     LA1 Teacher Assistant

This is her second year with the Head Start Program.

  Christazia Watkins  LA2 Teacher

This is her second year with the Head Start Program.

Edita Rodriguez-Escobar
LATeacher Assistant

This is her Third year with the Head Start Program.